آب شیرین کننده-مواد نگهدارنده-گاز کربنیک-عصاره

شکر مصرفی برای نوشابه از شیرین کننده های مصنوعی به نام آسپارتام است ، که شیرین کنندگی این ماده مصنوعی حدود 200 برابر شکر است .