(97/09/27) نوشابه های نوع مشکی در مقایسه با نوشابه های دیگر مضر تر است چون #اسید فسفریک بیشتری و مزه تیزی که به دنبال نوشیدن آن احساس می کنید ناشی از همین اسید است .