نوشابه های نوع مشکی در مقایسه با نوشابه های دیگر مضر تر است چون اسید فسفریک بیشتری و مزه تیزی که به دنبال نوشیدن آن احساس می کنید ناشی از همین اسید است .