مفهوم مولکولی ( C2H5CoO2 ) ماده افزودنی است که نقش نگهدارنده  مواد غذایی و مواد خوراکی را دارد . به عنوان ماده نگهدارنده در نان و سایر محصولات نانوایی یا شیرینی پزی جهت جلوگیری از رشد باکتری و کپک به کار میرود.

کاربرد : غلات و نان از اصلی ترین مواد غذایی در اکثر نقاط کره زمین می باشد . استفاده از پروپیانات کلسیم مانع فساد محصولات آردی ناشی از رشد کپک ها در کوتاه مدت است این ماده علاوه بر فرآورده های آردی در محصولات گوشتی و لبنی هم کاربرد دارد و به عنوان ضد کپک بوده .

پروپیانات کلسیم  به تنباکو و غذای دام افزوده می شود به این دلیل که مانع رشد کپک و سایر MO در آنها می شود .

پروپیانات کلسیم در محصولات زیر نقش نگهدارنده دارد : نان و محصولات نانوایی ، شیرینی ، محصولات گوشتی ، محصولات لبنی ، غذای دام ، تنباکو

مقدار مجاز مصرف 0.1 تا 0.4 % در آرد می باشد .

برای اطلاعات بیشتر این مقاله را بخوانید: خرید پروپیونات کلسیم