اسیدی کردن ( ترش کردن ) مواد غذایی یکی از روش ها نگهداری مواد غذایی است در مقایسه با سایر اسید های ممانعت کننده میکروبی ، غلظت لازم اسید استک برای این منظور خیلی بالا است و تنها در غلظت های بالای 0.5% عمل ضد میکروبی ظاهر می شود . دامنه فعالیت اسید استیک اساسا روی باکتری ها است و روی قارچ ها کم تر است .