صمغ عربی صمغی طبیعی و خوراکی است که از درختی به نام صمغ سنگالی به دست می‌آید و به رنگ سفید و محلول در آب است و ترکیب پیچیده‌ای از ساکاریدها و گلیکوپروتئین‌ ها می‌باشد که مهم‌ترین خواص صمغ از این ترکیب ‌ها می‌باشد.این صمغ که با نام صمغ آکاسیا نیز نامیده می شود از دو گونه آکاسیا به نام‌ های Acasia senegal،Acasia seyal  استخراج می‌شود و در صنایع غذایی به عنوان پایدارکننده و در صنعت چاپ به عنوان روان‌کننده در انواع خاصی از جوهر برای چاپ استفاده می‌شود.

 

enlightenedکاربرد های صمغ عربی:

 

  • صمغ عربی یکی از ترکیبات مهم شربت نوشابه و کوکاکولا می ‌باشد.
  • هم چنین در آب نبات و البته در آدامس استفاده می شود.
  • در نقاشی از آن به عنوان یک ماده چسبنده در آبرنگ استفاده می‌ شود.
  • در صنعت چاپ و داروسازی و لوازم آرایشی نیز از آن استفاده می ‌شود.
  • یکی از ترکیبات مهم واکس نیز صمغ عربی می باشد.
  • ماده چسبنده تمبرهای پستی نیز از این صمغ می‌باشد.
  • در سیگارسازی نیز به عنوان چسبنده کاغذ سیگار می‌باشد.